Kesin Olay ve İmkansız Olay - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, kesin olay ve imkansız olay kavramları açıklanmaktadır.

Bir A olayının olma olasığı P(A) en az 0, en çok 1 olur: 0 ≤ P(A) ≤ 1. Bir deneyin sonunda gerçekleşeceği kesin olan olaylara “kesin olay” denir ve olasığı 1'dir. Bir deney sonrasında gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara “imkansız olay” denir ve olasılığı 0'dır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu