Kemosentez Nedir? - 10.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Özet Bilgi

Hiç güneş ışığı almayan, sıcaklığın 77 santigrat dereceden daha yüksek olduğu okyanus tabanlarında, şaşırtıcı şekilde “tüp solucanları” adlı organizmalar da dahil olmak üzere birçok canlı türü yaşar.

Bu konu anlatımında, Güneş ışığının ulaşmadığı okyanus tabanlarında, yaklaşık 80 santigrat derecede yaşayabilen canlılar olduğu belirtilmekte, bu canlıların inorganik maddelerden organik madde sentezleyerek hayatta kaldıkları ifade edilmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf
  • Bu interaktif etkinlikte, okyanus diplerinde yaşayan bakterilerin hayatta kalması için önemli olan bir madde olduğu hipotezini test eden bir deney yapılması istenmektedir. Daha sonra, bakterilerin bu maddeyi kullanıp hangi organik bileşiği sentezlediğinin bulunması istenmektedir.
  • "Kemosentez olayı ile ilgili: sadece bazı bakterilerde görülür, Güneş ışığına ihtiyaç duyulmaz, karbondioksit tüketilir, kimyasal maddelerin oksitlenmesi sonucu açığa çıkan enerjiden faydalanılır, besin üretimi için gerekli olan enerjinin üretimi sırasında oksijen tüketilir ifadelerinden hangileri d...
  • "Nitrit bakterisi, nitrat bakterisi, demir bakterisi ve kükürt bakterisinden hangileri kemosentetik bakterilere örnek olarak verilebilir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.Azot döngüsünde etkili olan tepkimelere de bu soruda değinilmektedir.
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar