Kelimelerin Temel, Yan ve Mecaz Anlamlarını Ayırt Etme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, sözcüğe mecaz anlam kazandırma yolları ile bu yollar ile mecaz anlam kazanmış sözcüklerin kullanıldığı cümlelerin eşleştirilmesi beklenmektedir.

Kelimenin benzetme yapmak amacıyla gerçek manasını düşündürmeyecek şekilde kullanılmasına istiare (eğretileme) denir. Açık ve kapalı istiare olmak üzere iki türü vardır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu