Kelimelerin Cümle İçinde Kazandığı Anlamları Belirleme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, ”Dövüş” ve ”Han Duvarları” metinlerinden alınmış olan cümlelerdeki kelimelerin anlamları ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanlarının belirlenmesi beklenmektedir. Etkinliği tamamlayan konu anlatımı bölümünde, çok anlamlılık örneklerle açıklanmaktadır.

Toplumdaki değişmeler, kullanılan araç ve gereçlerdeki gelişmeler, anlam değişmelerine ve kelimenin yeni anlamlar kazanmasına neden olur. Çok anlamlılık denilen bu durum dilin temel niteliklerindendir.

İlgili Konu Anlatımları

YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu