Kelimelerin Cümle İçinde Kazandığı Anlamları Belirleme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerin, o cümle içinde kazandığı anlama göre sınıflandırılması beklenmektedir. Altı çizili kelimeler temel anlam, yan anlam veya mecaz anlam gruplarından birine yerleştirilmelidir.

Kelime, anlam bakımından gerçek ve mecaz anlam olmak üzere iki gruba ayrılır. Kelimenin gerçek anlamı da kendi içinde temel ve yan anlam olmak üzere ikiye ayrılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu