Kelimelerin Cümle İçinde Kazandığı Anlamları Belirleme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, ”Dövüş” ve ”Han Duvarları” adlı metinlerden alınmış cümlelerde kullanılan kelimelerin, o cümle içinde kazandıkları anlamları ile ilgili verilen bilgilerin doğru olup olmadığı belirlenmektedir.

Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama temel anlam denir. Kelimenin temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlarına yan anlam denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu