Kelimelerdeki Anlam Değişmelerini Belirleme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, kelimelerin anlamları ile ilgili verilen bilgilerin doğruluğunun belirlenmesi beklenmektedir. Etkinliği tamamlayan konu anlatımı bölümünde, kelimelerde anlam daralması, anlam genişlemesi ve anlam değişmesi açıklanmaktadır.

Bir kelimenin önceden anlattığı nesne veya devinimin ancak bir bölümünü, türünü anlatır duruma gelmesine anlam daralması denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu