Kavimler Göçü

Tarih   Canlandırma

Özet Bilgi

Asya Hun İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Orta Asya’daki Hun Devleti’nin himayesindeki Türk boyları; kuraklık, nüfus artışı, tarım alanlarının azalması ve kıtlık nedeniyle batıya doğru göç etmeye başladılar.

Bu konu anlatımında, Kavimler Göçü nedenleriyle birlikte anlatılmaktadır. Canlandırmada Asya Hun İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından bölgedeki zorlu şartların da etkisiyle Türk boylarının batıya doğru göç etmeye başlaması ve göç ettikleri bölgelerde yaşayan kavimlerin de batıya doğru göç etmesine neden olmasıyla gerçekleşen Kavimler Göçü anlatılmaktadır. Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi ve Türklerin Avrupa Hun Devleti’ni kurması anlatılmaktadır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar