Katı, Sıvı ve Gaz Halindeki Maddelerin Tanecikli Yapısı - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin tanecikli yapıda olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca katı, sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri arasındaki boşlukların farklı olduğu, bu farkın maddelerin sıkıştırılabilirlik özelliğini etkilediği açıklanmaktadır.

Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin tanecikler arası boşlukları birbirinden farklıdır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Kimya
  • ”Sıvıların genel özellikleri ile ilgili olarak, bulundukları kabın sıvı hacmi kadar şeklini alırlar, akışkandırlar, üzerlerine uygulanan basınç artarsa öz kütleleri artar yargılarından hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • “Sıvıların genel özelliklerini söyleyiniz.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Bu konu anlatımında, katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin tanecikli yapıda olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca katı, sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri arasındaki boşlukların farklı olduğu, bu farkın maddelerin sıkıştırılabilirlik özelliğini etkilediği açıklanmaktadır.
  • 9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, gazları nitelerken kullanılan özellikleri olan basınç, sıcaklık, hacim ve mol sayısı, birimleri ile birlikte açıklanmaktadır.
  • Bu interaktif etkinlikte, maddeleri oluşturan taneciklerin arasında farklı miktarlarda boşluk olduğu, deneyle gözlemlenerek, bu farkın katı, sıvı ve gaz hâlindeki maddelerin özelliklerini nasıl değiştirdiği anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin tanecikli yapıda olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca katı, sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri arasındaki boşlukların farklı olduğu, bu farkın maddelerin sıkıştırılabilirlik özelliğini etkilediği açıklanmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu