Kartezyen Koordinat Sistemi ve Bölgeler - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Kartezyen koordinat sistemi tanımlanarak, analitik düzlemin noktaları ile reel sayı ikilileri arasındaki ilişki anlatılmaktadır.

Kartezyen koordinat sisteminin belirttiği düzleme “Analitik Düzlem” denir. Yatay koordinat eksenine “x-ekseni” veya “Apsisler Ekseni”; dikey koordinat eksenine “y-ekseni” veya “Ordinatlar Ekseni” denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu