Karşıladıkları Varlıkların Niteliklerine Göre İsimleri Sınıflandırma - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, verilen cümlelerde altı çizili sözcük veya sözcük grubunun soyut anlamda ya da soyut anlamda kullanıldığının belirlenmesi beklenmektedir. Alıştırmayı tamamlayan konu anlatımı bölümünde, karşıladıkları varlıkların niteliklerine göre isimler anlatılmakta ve soyut ile somut isimler örnekler ile açıklanmaktadır.

Karşıladıkları varlıkların niteliklerine göre isimler somut ve soyut isim olmak üzere ikiye ayrılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu