Karluklar - 9.Sınıf

Tarih   Okuma Metni

Bu okuma metninde, Altay Dağları’nın batısında Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak yaşayan Karlukların daha sonraki dönemlerdeki siyasi tarihi anlatılmakta; Talas Savaşı’nda Müslümanların yanında yer alarak Çinlilere karşı alınan galibiyette rol oynadıklarına ve tarihte Müslümanlığı kabul eden ilk Türk topluluğu olmalarına değinilmektedir.

Karluklar, II. Kök Türk Devleti'nin yıkılmasında Basmil ve Uygurlar ile birlikte etkin rol oynadılar.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu okuma metninde, yazıtlarda rastlanan bilgilerden Orhun ve Selenga Nehirleri arasında yaşadıkları anlaşılan Oğuzların, Balkanlar ve Anadolu’ya uzanan siyasi tarihi anlatılmakta; Büyük Selçuklu Devleti’ni kurmaları ve böylece Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde öncülük etmelerine değinilmektedi...
  • Bu okuma metninde, Balkaş Gölü civarında Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak yaşayan Peçeneklerin daha sonraki dönemlerdeki siyasi tarihi anlatılmakta ve Bizans İmparatorluğu, Selçuklular gibi büyük devletlerle olan ilişki ve mücadelelerinden bahsedilmektedir.
  • Bu okuma metninde, Fin-Ugor kavimlerinin Don Nehri kıyılarında yaşayan Onogurlarla kaynaşması sonucu ortaya çıkan Macarlar anlatılmaktadır. Ayrıca, bugünkü Sibirya bölgesinin adını aldığı Sabirler kavminin yerleşim yerleri, göçleri ve egemenliği altında bulundukları devletler anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu