Karlofça ve İstanbul Antlaşması - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nin II. Viyana Kuşatması’nın başarısız olmasının ardından, Avrupa’da Papa önderliğinde oluşturulan “Kutsal İttifak” ile yaptığı savaşlar anlatılmakta; sonrasında imzalanan Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları hakkında bilgiler verilmektedir.

1699 yılında Avrupa'da Papa önderliğinde oluşturulan ''Kutsal İttifak'' devletleri ile yapılan savaşlar sonunda, Avusturya, Lehistan ve Venedik Devletleri arasında Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. Bir yıl sonra ise Rusya ile İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Fazıl Ahmet Paşa’nın ağzından Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Batı politikaları ve 1664 yılında Avusturya ile yapılan Vasvar Antlaşması anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Venediklilerin elinde bulunan Girit’in alınmak istenmesinin nedenleri ve Ada’nın 1669 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından ele geçirilmesi anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerinde yarattığı genel ve ekonomik olumsuzluklar ile bu süreçte yaşanan gelişmeler anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu