Karışık Verilmiş Cümleleri Anlamlı Bir Parça Haline Getirme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, karışık halde bulunan cümlelerin anlamlı bir parça olacak şekilde sıralanması beklenmektedir.

İletişim sırasında oluşturulan cümleler tek başlarına, içinde geçtikleri metinden, konuşma ortamı ve durumdan, iletişime katılanların amaç ve ilişkilerinden ayrı düşünülemez. Bir cümle, içinde bulunduğu metinde anlam kazanır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu