Karbonhidratlar, Yağlar ve Proteinlerin Oksijenli Solunuma Katılması - 10. Sınıf- - 10.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Özet Bilgi

Proteinler, amino asitlere parçalandıktan sonra, ilk olarak amino gruplarını kaybeder, sonra da sahip oldukları karbon atomu sayısına bağlı olarak hücresel solunumun çeşitli basamaklarındaki moleküllere dönüştürülür ve enerji eldesi için kullanılır.

Bu konu anlatımında, karbonhidratların hücresel solunuma pirüvata parçalandıktan sonra girdiği hatırlatıldıktan sonra, diğer organik bileşikler olan protein ve yağların hücresel solunuma hangi aşamalarda katıldıkları açıklanmaktadır.

İlgili Konu Anlatımları

    10. Sınıf
  • "Glikojenle ilgili olarak: hayvanlarda karaciğerde ve iskelet kaslarında depo edilir, çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla birbirine bağlanması sonucunda oluşur, sentezi sırasında ATP harcanır, sentezi sırasında tüketilen glikoz molekülünün bir eksiği kadar su molekülü açığa çıkar, mantarlarda ve...
  • "Besindeki kimyasal bağ enerjisinden yararlanılır, tüm canlıların kullandığı enerji formu olan ATP üretilir, hücre içinde canlılık olayları devam ettirilir: tüm canlılarda gerçekleşen solunum reaksiyonları sayesinde yukarıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla ...
  • "Selüloz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna 'D' yanlış olanların sonuna 'Y' harfi yazınız: Bitkilerde hücre çeperinin yapısını oluşturarak bitkiye desteklik sağlar, çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla birbirine bağlanması sonucunda oluşur, sentezi sırasında ATP harcanmaz, in...
  • 10.Sınıf
  • "Mitokondri organeline sahip bir hücrede, oksijenli solunum evreleri ile ilgili verilen: oksijenli solunumun glikoz evresi mitekondride gerçekleşir, Krebs evresinde karbondioksit üretilir, ETS evresinde su oluşur, oksijenli solunumun glikoz, Krebs ve ETS evrelerinde ATP üretilir, pirüvik asitten ase...
  • "Oksijenli solunum reaksiyonlarında: su üretimi, ATP üretimi ve tüketimi, karbondioksit üretimi, karbondioksit üretimi, oksijen üretimi, glikoz tüketimi olaylarından hangileri gerçekleşir?" sorusu ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • "Glikoz evresinin özetlendiği şemada, numaralandırılan bölümlerde gerçekleşen olaylar nelerdir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir. Glikoliz tepkimeleri sırasında gerçekleşen önemli olaylar özetlenmektedir.
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar