Karbon Döngüsü - 10.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, doğadaki karbon döngüsü; üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların rolleri ayrıntılarıyla belirtilerek açıklanmaktadır.

Karbon, organizmalarda bulunan temel elementlerden biridir. Karbon; proteinlerde, karbonhidratlarda, yağlarda ve diğer önemli organik moleküllerde bulunduğu gibi abiyotik ortamlarda da bulunur. Karbon, doğada sürekli döngü halindedir. Karbonun bu doğal döngüsüne “karbon döngüsü” denir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Biyoloji
  • Bu konu anlatımında, su döngüsünün nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.
  • ”Şematize edilmiş bir karbon döngüsünde numaralı oklarla verilen olaylardan hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • “Karbon, canlıların sahip olduğu organik besin maddelerinin yapısında bulunan bir elementtir. Biyosferde gerçekleşen karbon döngüsü ile; hücresel solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarından hangileri sayesinde karbon atomlarının organik moleküllerden ayrılması ve inorganik hâlde doğaya verilme...
Lisego Tanıtım Videosu