İzotop Atom Kavramı - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, atom kütlesi ve izotop kavramları açıklanmaktadır. Ayrıca izotopların atom kütlelerinin, atomların doğada bulunma yüzdelerinden hesaplandığı anlatılmaktadır.

Doğadaki bazı elementler eşit sayıda protona sahip olsalar da, farklı sayıda nötrona sahiptirler. Farklı nötron sayılarına sahip bu atomlara izotop adı verilir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, atom altı parçacıklar ve aralarındaki elektriksel etkileşimler anlatılmaktadır. Canlandırmada, elektron ve protonların birbirleri ile etkileşiminin elektrik yükü sonucunda oluştuğu anlatılmaktadır. Nötronlar ise yüksüz olduklarından protonlar ve elektronlar ile etkileşim içerisi...
  • Bu konu anlatımında, bir atomdaki elektron ve proton sayıları karşılaştırılarak atomun elektrik yüküne nasıl karar verildiği anlatılmaktadır. Bir atomun elektron ve proton sayılarına göre negatif yüklü, pozitif yüklü ve nötr olabileceği örneklerle anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, atomun yapısını oluşturan atom altı taneciklerinin varlığı sürtünme ile elektriklenme olayına dayanılarak anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu