İzotop Atom Kavramı - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, atom kütlesi ve izotop kavramları açıklanmaktadır. Ayrıca izotopların atom kütlelerinin, atomların doğada bulunma yüzdelerinden hesaplandığı anlatılmaktadır.

Doğadaki bazı elementler eşit sayıda protona sahip olsalar da, farklı sayıda nötrona sahiptirler. Farklı nötron sayılarına sahip bu atomlara izotop adı verilir.

İlgili Konu Anlatımları

YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu