İzohips (Eş Yükselti Eğrileri) Yöntemi - 9. Sınıf

Coğrafya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, izohips (eş yükselti eğrileri) tanıtılarak izohips yöntemi anlatılmaktadır.

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikte yer alan noktaları birleştirerek kapalı eğrilerin oluşturulduğu ve yüksekliklerin haritaya “izohips” adı verilen bu kapalı eğriler yardımıyla yansıtıldığı bir yöntem geliştirilmiştir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu