İzmit'in Fethi - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde 1331 yılında Anadolu’ya gelen ünlü gezgin İbn-i Battuta, İznik’te kaldığı süre içinde gördüklerini anlatmakta, Osmanlıların bu dönemdeki siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca İzmit’in fethedilmesinin gerekliliği ile fethin sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.

1337 yılında Orhan Bey İzmit'i ele geçirmiş, böylece Osmanlılar Bizanslıların Anadolu'daki bütün topraklarını ele geçirmiştir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu