İyonik Bileşikler - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, iyonik bileşiklerin zıt yüklü iyonlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluştuğu anlatılmaktadır. Buna ek olarak sodyum klorür ve sezyum klorür gibi iyonik bağlı bileşiklerin kristal yapı örnekleri de verilmektedir.

Sodyum klorürde iyonlaşma enerjisi düşük olan sodyum atomu elektron verip sodyum iyonu haline gelirken, klor atomu elektron alarak klor iyonu haline gelir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu