İyon Yükü Belirleme - 9.Sınıf

Kimya   İnteraktif Etkinlik

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, atomun yapısı açıklanarak molekül, radikal ve iyon gibi kimyasal türler örneklerle açıklanmıştır.
  • Bu konu anlatımında, bir atomdaki elektron ve proton sayıları karşılaştırılarak atomun elektrik yüküne nasıl karar verildiği anlatılmaktadır. Bir atomun elektron ve proton sayılarına göre negatif yüklü, pozitif yüklü ve nötr olabileceği örneklerle anlatılmaktadır.
  • Y3+ iyonu için söylenen, elektron sayısı proton sayısından fazladır, katyondur, 3 elektron alırsa nötr hâle gelir. ifadelerinden hangileri doğrudur? sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu