İspat Yöntemleri - 10.Sınıf

Geometri   Canlandırma

Özet Bilgi

Doğruluğu ispatlanması gereken önermeler teorem olarak isimlendirilir, teoremlerin ispatlanması için kullanılan yöntemler tümevarım ve tümdengelim olarak iki ana başlık altında incelenir.

Bu konu anlatımında, ilk olarak teorem tanımı hatırlatılarak, tümdengelim ve tümevarım ispat yöntemleri açıklanmaktadır. Daha sonra, tümdengelim ispat yönteminin alt başlıkları olan doğrudan ispat, dolaylı ispat yöntemleri tanıtılarak dolaylı ispat yöntemlerini oluşturan olmayana ergi yöntemi, çelişki yöntemi, deneme yöntemi ve aksine örnek vererek ispat yöntemi hakkında bilgi verilmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf
  • Bu konu anlatımında, önermenin tanımı hatırlatılarak, aksiyom ve postulat tanımları yapılmakta, Öklid’in ilk beş postulatı hakkında bilgi verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, ilk olarak teorem tanımı hatırlatılarak, tümdengelim ve tümevarım ispat yöntemleri açıklanmaktadır. Daha sonra, tümdengelim ispat yönteminin alt başlıkları olan doğrudan ispat, dolaylı ispat yöntemleri tanıtılarak dolaylı ispat yöntemlerini oluşturan olmayana ergi yöntemi, çeliş...
  • Bu konu anlatımında, ispat türü ile ispat biçimi arasındaki fark açıklandıktan sonra, geometrik ispat biçimlerinden iki kolonlu ispat biçimi, akış diyagramlı ispat biçimi ve paragraf ispat biçimi tanıtılmaktadır. Bu ispat biçimleri kullanılarak geometride yer alan bir önermenin ispat görselindeki de...
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar