İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Asya’nın Durumu - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, İslamiyet’in doğuşu öncesinde Asya’nın genel durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Kavimler Göçü'nden sonra Roma İmparatorluğu'nun Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılması ve Doğu Roma İmpratorluğu'nun dini, siyasi mücadeleleri anlatılmaktadır.

Kavimler Göçü’nden sonra doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu’nun Batı kısmı 476 yılında yıkılmış, doğu kısmı ise Doğu Roma İmparatorluğu ya da Bizans İmparatorluğu olarak anılmıştır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, İslamiyet’in doğuşu öncesinde Arap Yarımadası’nın genel durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Canlandırmada Arap Yarımadası'nda insanların kabileler hâlinde yaşadıkları, kız çocuklarına değer verilmediği, kabileler arasında kan davaları olduğu, toplumun köleler ve hürler olara...
  • Bu konu anlatımında, İslamiyet’in doğuşu öncesinde Avrupa’nın genel durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Canlandırmada İslamiyet’in doğuşu öncesinde Avrupa'nın karışıklık içinde olduğuna, o dönemde yaşanan siyasi, dinî ve toplumsal baskıların neler olduğuna değinilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, İslamiyet’in doğuşu öncesinde Afrika’nın genel durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Canlandırmada Kuzey Afrika'nın Doğu Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetinde olup resmî dininin Hristiyanlık olduğuna değinilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu