İşçi ve Havuz Problemleri - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Matematik
  • Bu konu anlatımında, verilen bir havuz probleminde musluğun birim zamanda doldurduğu miktar üzerinden nasıl hesaplama yapıldığı açıklanmaktadır. 
  • İki işçinin çalışma hızları oranı 2 bölü 3 ise hızlı çalışan işçinin aynı işi kaç günde bitireceğini bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu