İşaret Zamiri ile İşaret Sıfatını Ayırt Etme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, işaret zamiri ve işaret sıfatını arasındaki farkın anlaşılması ve verilen bilgilerden doğru olanların seçilmesi beklenmektedir. Uygulamayı takip eden konu anlatımında, işaret zamiri ve işaret sıfatının cümlede nasıl kullanıldığı ve ne işe yaradığı anlatılmıştır.

İşaret bildiren sözcük, bir ismin yerine kullanılırsa işaret zamiridir; bir adı belirtirse işaret sıfatıdır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu