İrrasyonel Sayılara Örnekler - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, irrasyonel sayı örnekleri olarak φ ve π sayıları tanıtılmaktadır.

Salyangozların spiral şeklindeki kabukları düzleme aktarıldığında bir dikdörtgen oluşur. Bu dikdörtgenin boyunun enine oranı her salyangoz için sabittir ve 1,6180339... şeklinde ondalık kısmı sonsuza kadar devam eden bir sayıdır. Tabanı kare olan Mısır piramitlerinde ise taban kenarının yarısının yüksekliğe oranı sabittir ve o da 1,6180339... sayısına eşittir. Doğada birçok yerde rastlanan 1,6180339887... şeklinde ondalık kısmı sonsuza kadar tekrarsız olarak devam eden bu sayıya altın oran denir ve φ sembolü ile gösterilir. φ sayısı iki tam sayının oranı şeklinde yazılamadığından bir irrasyonel sayıdır. Benzer şekilde her çemberde, çemberin çevresinin çapına oranı sabittir ve 3,14159... şeklinde virgülden sonraki kısmı devretmeden, düzensiz olarak devam eden bir sayıya eşittir. π olarak gösterilen bu sayı da irrasyoneldir. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu