İrrasyonel Sayılar - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, rasyonel sayılardan yola çıkılarak irrasyonel sayıların tanımı yapılmaktadır.

Tam sayılar, tam sayılı ondalık kesirler veya devirli ondalık kesirler, iki tam sayının oranı şeklinde yazılabildikleri için birer rasyonel sayıdır. İki tam sayının bölümü şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayı denir. Başka bir deyişle, a ve b birer tam sayı, b ≠ 0 olmak üzere, a ⁄ b şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu