İran Uygarlıkları - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, tarih boyunca İran’da kurulan uygarlıklar anlatılmaktadır. Canlandırmada, Medler ve Perslerin kültürel ve siyasi özelliklerine değinilmektedir.

İran tarihinin eski dönemlerine ait bilgiler yeterince aydınlatılamamıştır. Bu dönemlerde İran’da farklı kavimlerin prenslikleri bulunmaktadır. Bu kavimlerin en önemlileri Medler ve Perslerdir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, tarihin uzun bir döneminde varlığını korumuş olan Çin uygarlığının kültürel, toplumsal, dinî ve siyasi özellikleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Çin uygarlığının bilim tarihine yaptıkları katkılar ve uygarlığın oluşumunda Orta Asya Türklerinin etkisi anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, tarih boyunca İran’da kurulan uygarlıklar anlatılmaktadır. Canlandırmada, Medler ve Perslerin kültürel ve siyasi özelliklerine değinilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Hint uygarlıkları ile ilgili bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Hindistan coğrafyasında kurulan uygarlıkların tarihinin hangi dönemlere kadar uzandığı, bu uygarlıkların genel özellikleri, dinî inanç sistemleri ve kast sistemi anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu