İnsan Kaynaklı Hava Kirliliği - 10.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, atmosferin önemi vurgulanmakta, atmosferdeki karbon dioksit miktarının artmasının sebepleri belirtilmektedir. Canlandırmada, atmosferdeki karbon dioksit döngüsünün nasıl sağlandığı da anlatılmaktadır. Doğada karbon dioksit miktarının artışına sebep olan belli başlı olaylardan bahsedilmektedir.

Çeşitli faaliyetler sonucunda atmosfere salınan karbon dioksit miktarı artmaktadır. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu