İmge Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, ”Ben Sana Mecburum” adlı şiirden alınan imgelerle bu imgelerin açıklamalarının eşleştirilmesi beklenmektedir.

İnsan, hayatta var olan nesneleri, durumları, olayları duyu organlarıyla algılar; bu algılama insan bilincinde çeşitli işlemlerden geçer ve bireye göre farklı şekillere dönüşür. Böylece “imge “ oluşur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu