İkinci Dereceden Fonksiyonun Denklemindeki Değişimin Parabol Üzerindeki Etkisi - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, tepe noktasına bağlı gösterimi verilmiş parabol denklemindeki değişimin parabolün yönü, şekli ve konumu üzerine etkileri anlatılmaktadır.

Tepe noktasına bağlı gösterimi y = a(x – r)² + k verilmiş bir parabolde, a > 0 olduğunda, parabolün kolları yukarı bakar. a < 0 olduğunda, parabolün kolları aşağı bakar. a'nın mutlak değeri küçüldükçe parabol genişler.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu