İkinci Dereceden Fonksiyonların Görüntü Kümesi ile Parabolün Yönü ve Tepe Noktası Arasındaki İlişkiyi Gözlemleme - 10.Sınıf

Matematik   İnteraktif Etkinlik

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu