İkinci Dereceden Denklemlerin Kökleri ve Katsayıları Arasındaki İlişki - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, genel gösterimde verilen ikinci dereceden bir fonksiyon denklemindeki a, b ve c katsayılarıyla denklemin kökleri arasındaki bağıntı anlatılmaktadır. 

İkinci dereceden bir denklemin kökler toplamı, kökler çarpımı, köklerinin çarpmaya göre terslerinin toplamı ve köklerinin karelerinin toplamı işlemleri denklemin katsayılarından yararlanılarak çözülebilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu