İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Fonksiyonlar - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Galileo'nun yapmış olduğu deney üzerinden ikinci dereceden fonksiyon kavramına geçiş yapılmaktadır.

Galileo, serbest düşme halinde olan nesneleri incelerken bu nesnelerin hareketini açıklamak için d = 5t² şeklinde ifade edilen bir bağıntı geliştirdi. Bu bağıntıda d, hava direnci dikkate alınmaksızın, düşme halinde olan nesnenin metre cinsinden aldığı yolu; t ise nesnenin ağırlığından bağımsız olarak, saniye cinsinden geçen süreyi gösterir. Bu bağıntının gösterdiği ilişki y = ax+b şeklinde olmadığı için, doğrusal olmadığını söyleyebiliriz.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu