İkili Yer Değiştirme Tepkimeleri - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, ikili yer değiştirme tepkimesinin tanımı verilerek bu tepkimelerde bileşiklerden birindeki pozitif iyonların diğer bileşikteki pozitif iyonlarla yer değiştirdiği anlatılmaktadır. İkili yer değiştirme tepkimeleri sonucunda çökelti oluşabileceği, gaz halinde maddelerin ortaya çıkabileceği ya da su açığa çıkabileceği vurgulanmaktadır. İyonik bileşiklerin karıştırılması sonucu her zaman ikili yer değiştirme tepkimesinin gerçekleşmediği belirtilmiştir.

İki bileşikten birindeki pozitif iyonun diğer bileşikteki pozitif iyonla yer değiştirdiği kimyasal tepkimeye “ikili yer değiştirme tepkimeleri” denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu