İkili Adlandırma Sistemi ve Sınıflandırma Basamakları - 9.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, canlıları isimlendirme ve sınıflandırma konularında Linnaeus'nin yaptığı çalışmalar açıklanmaktadır. Modern sınıflandırma sistemi tanıtılmakta, sınıflandırma basamaklarından yukarı ve aşağı gidildikçe canlıların ortak özellikleri, çeşitlilik ve birey sayısı gibi özelliklerin ne şekilde değiştiği açıklanmaktadır.

18. yüzyılda Bitki Bilimci Carl Linnaeus’nin önerisi ile her canlıya, o canlıya özgü iki kelimeden oluşan bir tür ismi verilmeye başlanmıştır. Linnaeus, organizmaları isimlendirmeye ek olarak, ortak özelliklere sahip türleri ve cinsleri aynı gruplarda toplayan bir sınıflandırma sistemi oluşturmuştur. Linnaeus’nin bu sisteminin diğer bilim insanlarınca geliştirilmesiyle günümüzde kullanılan sekiz basamaklı sınıflandırma sistemi elde edilmiştir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu