İkilemelerin Oluşumunu Belirleme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, verilen cümlelerdeki ikilemelerin oluşumları ile ilgili boş bırakılan yerlerin doldurulması beklenmektedir. Etkinliği tamamlayan konu anlatımı bölümünde, kelime gruplarından ikilemeler ve ikilemelerin oluşturulma yöntemleri örnekler ile açıklanmaktadır.

Anlamı güçlendirmek ve pekiştirmek amacıyla kelimelerin yan yana kullanılmasıyla oluşan söz öbeklerine ikileme denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu