İki Yaşamlıların Genel Özellikleri - 9.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, iki yaşamlı hayvanların genel özellikleri anlatılmaktadır. Kurbağa ve semender örneğinden yola çıkılarak iki yaşamlıların özellikleri belirtilmektedir. İki yaşamlıların karada ve suda olmak üzere iki evreden oluşan yaşam döngülerinin olduğu vurgulanmakta, iki evre arasındaki farklılıklar açıklanmaktadır. Metamorfoz kavramının tanımı verilmektedir. İki yaşamlıların vücut sıcaklıklarının çevre sıcaklığına bağlı olarak değiştiği vurgulanmaktadır. Üreme şekilleri açıklanmaktadır.

İki yaşamlılar, “larva” ve “ergin” olmak üzere iki evreden oluşan yaşam döngüsüne sahiptir. Larva evresinde, iki yaşamlı hayvanların vücut üyeleri yoktur, kuyrukları ve solungaçları vardır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu