İki Noktası Bilinen Doğruların Kapalı Denklemlerini Eğimi Kullanarak Yazma - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, geçtiği iki noktası bilinen bir doğrunun kapalı denkleminin eğim kullanılarak nasıl yazılacağı anlatılmaktadır.

Bir doğru üzerinde olduğu bilinen  A ve B gibi iki nokta ile (x, y) bileşenlerine sahip değişken bir C noktası alındığında, bir doğrunun eğimi her yerde aynı olacağından A’dan ve B’ye olan eğimle A’dan C’ye olan eğim birbirine eşit olur. Bu eşitlikte içler dışlar çarpımı sonrası gerekli sadeleştirmeler yapıldığında A ve B noktalarından geçen doğrunun kapalı denklemi elde edilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu