İki Küp Farkı ve İki Küp Toplamı Özdeşliklerinin Model Yardımıyla Elde Edilmesi - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, iki küp farkı ve iki küp toplamı özdeşliklerinin geometrik yollarla elde edilmesi anlatılmaktadır.

İki küp farkı; a³ – b³ = (a – b)(a² + ab + b²) ve iki küp toplamı; a³ + b³ = (a + b)(a² – ab + b²) özdeşlikleri küplerin ve prizmaların hacimlerinden faydalanılarak geometrik yollarla elde edilebilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu