İki Kare Farkı, Küpler Toplamı veya Farkı Özdeşliklerini Kullanarak Çarpanlara Ayırma ile İlgili Uygulamalar - 10.Sınıf

Matematik   İnteraktif Etkinlik

Bu konu anlatımında, verilen ifadelerin iki kare farkı, iki trerimin küpleri toplamı, iki terimin küpleri farkı özdeşliklerinin kullanılarak çarpanlarına ayrılması beklenmektedir.

a² – b² = (a – b)(a + b) özdeşliğine iki kare farkı özdeşliği, a³ + b³ = (a + b)(a² – ab + b²) özdeşliğine, iki terimin küplerinin toplamı, a³ – b³ = (a – b)(a² + ab + b²) özdeşliğine iki terimin küplerinin farkı özdeşliği adı verilir. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu