İki Bilinmeyenli Doğrusal Eşitsizlikler ve Grafikleri - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, iki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafik çizimlerinin nasıl yapıldığı örneklerle açıklanmaktadır.

a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0 ve b ≠ 0 olmak üzere, ax + by  < c gösterimine iki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin genel gösterimi denir. Eşitsizliği sağlayan noktalar kümesi koordinat düzleminde gösterilirken ilk olarak eşitsizlik eşitlik olarak düşünülür ve bu eşitliği sağlayan iki nokta belirlenir. Bu noktalar koordinat düzleminde işaretlenir. Daha sonra bu noktalardan geçen doğru çizilir, sınır çizgisi olarak isimlendirilen bu doğru, koordinat düzlemini iki yarı düzleme ayırır. Eşitsizlik “<” veya “>” sembollerinden birini içeriyorsa sınır çizgisi gösterime dahil edilmeyeceğinden kesikli çizgilerle gösterilir, eşitsizlik “≤” veya “≥” sembollerinden birini içeriyorsa sınır çizgisi gösterime dahil edileceğinden düz çizgi ile gösterilir. Son olarak bir test noktası seçilerek seçilen bu noktanın eşitsizliği sağlayıp sağlamama durumuna göre sınır çizgisinin test noktasını içeren veya içermeyen kısmı taranır. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu