İki Bilinmeyenli Doğrusal Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar - 9.Sınıf

Matematik   İnteraktif Etkinlik

Bu konu anlatımında, adımların takip edilerek verilen doğrusal eşitsizliklerin grafiklerinin çizilmesi beklenmektedir.

İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliğin grafiği çizilirken önce sınır çizgisinin grafiği çizilir, daha sonra bir test noktası seçilir. Seçilen nokta eşitsizlik üzerinde denenir. Nokta eşitsizliği sağlarsa sınır çizgisinin test noktası tarafı; sağlamazsa test noktasına zıt olan tarafı taranır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu