II. Mahmut Dönemi Islahatları - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, II. Mahmut Döneminde yapılan ıslahatlar ve bu ıslahatların sonuçları anlatılmaktadır. Özellikle toplum, ekonomi ve eğitim alanında ıslahatlar yapıldığı belirtilmektedir.

II. Mahmut Dönemi'nde, Avrupa örnek alınarak hükümet örgütlenmesinde değişiklikler yapılmış, nazırlıklar yani bakanlıklar kurulmuştur.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, II. Mahmut Döneminde daha önce hiç yapılmamış olan ”Sened-i İttifak” isimli sözleşme anlatılmaktadır. Bu sözleşmenin “ayan” adı verilen yerel yöneticilerle padişahın onayladığı bir sözleşme olduğu ve bu sözleşme sonucunda ayanlara haklar verilmiş olduğu belirtilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, II. Mahmut Döneminde yapılan ıslahatlar ve bu ıslahatların sonuçları anlatılmaktadır. Özellikle toplum, ekonomi ve eğitim alanında ıslahatlar yapıldığı belirtilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, 17. yüzyıl sonlarından itibaren hemen her savaşta başarısız olan ve sürekli ayaklanma çıkaran Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu