İdeal Gaz Denklemi - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, ideal gaz denkleminin, basınç-sıcaklık, sıcaklık-hacim, hacim- tanecik sayısı ilişkilerini açıklayan üç farklı yasanın birleşmesi ile oluşturulmuş genel bir denklem olduğu açıklanmaktadır.

Sabit sıcaklıktaki bir gazın basınç ve hacmi ters orantılıdır. Sabit basınçta sabit miktardaki bir gazın sacmi ve sıcaklığı doğru orantılıdır. Aynı sıcaklık ve basınçta olan eşit hacimli gazlar eşit sayıda parçacık içerir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu