İçbükey ve Dışbükey Çokgensel Bölgeler - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, içbükey (konkav) ve dışbükey(konveks) çokgensel bölge tanımları verilmektedir.

Bir düzlemde verilen kapalı bölgenin herhangi iki noktasını birleştiren doğru parçası hep aynı bölgede kalıyorsa bu bölgeye “dışbükey” veya “konveks bölge” denir. Dışbükey olmayan bölgeye ise “içbükey” veya “konkav bölge” denir. Bu bölgeler; çokgenlerle, bir başka deyişle ardışık üç tanesi doğrusal olmayan en az üç noktanın doğru parçaları ile birleşmesi sonucu oluşan kapalı şekiller ile sınırlandırıldığında ise “çokgensel bölge” olarak adlandırılır. Çokgensel bölgenin içinden alınan herhangi iki nokta birleştirildiğinde elde edilen doğru parçası tamamıyla çokgensel bölgenin içinde kalıyorsa bu çokgensel bölgeye “dışbükey”, doğru parçasının çokgensel bölgenin dışında kalan kısımları varsa da bu çokgensel bölgeye “içbükey” çokgensel bölge adı verilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu