İç Açıortay ile İlgili Uygulamalar - 9.Sınıf

Matematik   İnteraktif Etkinlik

Bu konu anlatımında, üçgenlerde istenen kenar uzunluklarının veya açı ölçülerinin, iç açıortayın özellikleri veya iç açıortay teoremi kullanılarak bulunması beklenmektedir. 

Bir üçgende iç açıortay açıyı iki eş parçaya ayırır. Ayrıca açıortayın kenar üzerinde ayırdığı parçaların komşu kenarlara oranı sabittir. Bu eşitliğe iç açıortay teoremi adı verilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu