Iax + bI = c Şeklindeki Denklemlerin Çözümü - 9.Sınıf

Matematik   İnteraktif Etkinlik

Bu konu anlatımında, |ax + b|  = c şeklinde verilen mutlak değerli denklemlerin çözüm kümelerinin bulunması için takip edilmesi gereken işlem adımları verilmektedir.

|ax + b| = c şeklindeki mutlak değerli denklemler çözülürken ilk olarak mutlak değerli ifadenin eşit olduğu sayı kontrol edilir. Sayı negatif ise çözüm kümesi boş kümedir, çünkü hiçbir sayının mutlak değeri negatif olamaz. Sayı sıfır ise yalnız sıfırın mutlak değeri sıfıra eşit olacağından mutlak değerin içindeki ifade sıfıra eşitlenerek bir denklem elde edilir. Sayı pozitif ise mutlak değer açılarak iki ayrı denklem elde edilir. Bu denklemler çözülerek elde edilen değerlerin denklemi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir, sağlayan değerlerle çözüm kümesi yazılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu