Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatı ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada Hz.Muhammed'in aile fertleri, aile yaşamı ve kişisel özellikleri anlatılmaktadır.

Hz. Muhammed, daha doğmadan babasını, 6 yaşındayken annesini, 8 yaşındayken de dedesi Abdülmuttalip’i kaybetti. Bunun üzerine amcası Ebu Talip onu himayesi altına aldı.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu