Hücre Zarında Madde Alış Verişi - 9.Sınıf

Biyoloji   İnteraktif Etkinlik

Bu interaktif etkinlikte; çeşitli moleküllerin hücre içindeki ve dışındaki derişimleri verilerek bu moleküllerin hangi taşıma yöntemiyle hücre içine veya dışına taşınabileceği sorgulanmaktadır. Ayrıca difüzyon, ekzositoz, endositoz, ozmos, kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma kavramları özetlenmektedir.

Hücre içinde sentezlenen hormon gibi büyük moleküller, ancak hücre zarının şeklindeki bir değişiklikle hücre dışına taşınabilir. Moleküllerin hücre içinden hücre dışına bu şekilde taşınmasına “ekzositoz” adı verilir. Ekzositoz sırasında enerji harcanır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu